Logo IMS
Wskaźniki skonsolidowane

Analiza wskaźnikowa na podstawie danych finansowych ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Parametr Formuła obliczeniowa
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
RoA zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 19,2% 20,8%  17,2% 22,7% 18,7% 15,8% 5,3%
aktywa ogółem
RoE zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 50,9%  37,9% 30,4% 41,5% 31,7% 26,9% 12,3%
kapitał własny
   
Okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2018
Okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2017
Okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2016
Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2015
Okres 12 miesięcy zakończony
31.12.2014
Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2013
Okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2012
Rentowność EBITDA EBITDA 31,4%   28,0% 25,1% 28,5% 26,5% 27,9% 21,3%
przychody netto ze sprzedaży
Rentowność netto zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 17,6% 16,4%   13,2% 16,4% 14,9% 11,8% 4,7%
przychody netto ze sprzedaży
Dług netto (mln PLN) dług oprocentowany minus środki pieniężne 8,9  1,0 0,6 (0,1) (4,1) (1,1) 6,7

Facebook