Logo IMS
Karta Akcji
ISIN PLINTMS00019
rynek notowań GPW w Warszawie
indeksy WIG, WIG – Media,  WIG-Poland
data debiutu na GPW
/data debiutu na NewConnect/
2014-10-20
/2012-01-04/
ticker GPW IMS
oznaczenie Bloomberg IMS:PW
oznaczenie Reuters IMS.WA

Facebook