Logo IMS
Dywidenda

Polityka dywidendy prowadzona w Grupie IMS stanowi o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy minimum 60% osiąganego przez Grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

IMS S.A. wypłaca dywidendę konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym.

  Dywidenda wypłacona w PLN Dywidenda na akcję w PLN Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Stopa dywidendy*
Dywidenda za rok 2018 6 028 626 0,19 2019-06-03 2019-06-17 4,75%
Dywidenda za rok 2017 7 905 221 0,24 2018-06-13 2018-06-27 6,52%
Dywidenda za rok 2016 4 019 988 0,12 2017-06-02 2017-06-20 3,54%
Dywidenda za rok 2015 7 704 977 0,23 2016-06-24 2016-07-08 8,75%
Dywidenda za rok 2014 2 664 877 0,08 2015-06-12 2015-06-26 3,33%
Dywidenda za rok 2013 1 327 401 0,04 2014-06-12 2014-06-27 2,23%
Dywidenda za rok 2012 662 301 0,02 2013-06-19 2013-07-04 2,11%
  • stopa dywidendy = dywidenda w groszach na akcję / cena rynkowa 1 akcji (kurs zamknięcia sesji z dnia podjęcia uchwały przez ZWZ dotyczącej wypłaty dywidendy)

 

Facebook