Logo IMS
O grupie IMS

W skład Grupy Kapitałowej IMS wchodzą spółki:

IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jednostka dominująca);
IMS r&d sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (IMS Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów);
IMS events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (IMS Spółka Akcyjna posiada 73% udziałów);
Mood Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (IMS Spółka Akcyjna posiada 93,2% udziałów);
APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (IMS Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów);
Videotronic Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (IMS Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów).

Grupa Kapitałowa IMS zajmuje pozycję lidera polskiego rynku w świadczeniu  wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego. Tak wysoką pozycję na rynku polskim jak również ekspansję na inne rynki europejskie, Grupa zawdzięcza oferowanym nowoczesnym rozwiązaniom. Działając, z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem, w segmencie mediów i nowoczesnych technologii, Grupa wykorzystuje techniki umożliwiające kreowanie nastroju i wywieranie wpływu na zachowanie Klienta.

Grupa Kapitałowa IMS dostarcza usługi, które mają na celu wpłynąć na atrakcyjność miejsc sprzedaży, jak również wzrost sprzedaży promowanego asortymentu. Działania Grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego:

  •     audiomarketingu – przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych (abonamenty audio i reklama audio),
  •     Digital Signage – produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych (abonamenty wideo i reklama wideo),
  •     aromamarketingu – dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych (umowy abonamentowe).

Powyższe dziedziny stanowią podstawowy trzon marketingu sensorycznego, który jest działaniem polegającym na umiejętnym dobraniu odpowiednich bodźców dźwiękowych, wizualnych i zapachowych w celu wywołania oczekiwanych reakcji u klientów.

Misją Grupy IMS jest pozostanie wiodącym dostawcą rozwiązań podnoszących efektywność i atrakcyjność miejsc sprzedaży. Ideą Grupy jest oferowanie kompleksowych rozwiązań marketingowych, które odciążą klienta od implementacji, zarządzania i monitorowania systemów i procesów sprzedaży nakierowanych na działania marketingowe w miejscu sprzedaży.

Wytworzenie właściwej atmosfery miejsc sprzedaży pozwala wpłynąć m.in. na:

  • zachowania klientów (wzbudzenie zainteresowania miejscem sprzedaży, wydłużenie czasu pobytu klienta w sklepie, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa dokonania zakupów),
  • budowanie wizerunku marki (odpowiednio dobrany zapach, treść reklamowa oraz jej sposób przekazu pozwala na uzyskanie odpowiednich skojarzeń z marką, jak również kreuje lojalność wobec marki),
  • zwiększenie sprzedaży.

 

 

Facebook