Logo IMS
Kontakt dla inwestorów

Relacje inwestorskie     

PIOTR BIELAWSKI

tel. +48 22 462 78 95
piotr.bielawski@ims.fm

 

Animator rynku
Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie

ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
tel. +48 22 555 23 13

www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie.html
kontakt.bm@alior.pl

 

Animator rynku
Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 84 40 do 42

www.bdm.pl/

kontakt@bdm.pl

Formularz kontaktowy
Pola oznaczone (*) są wymagane

Wybierz temat wiadomości

Lorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsumLorem ipsum

Administratorem przekazanych danych jest spółka IMS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 637 456,62 zł (wpłaconym w całości). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich zmiany lub usunięcia. Kontakt z administratorem: mojedane@ims.fm

Administrator oświadcza, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty handlowej. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu udzielonych zgód.

Facebook