Logo IMS
Kontakt
IMS R&D sp. z o.o.

Mierzeja Wiślana 11
30-732 Kraków

tel. + 48 12 257 00 22

kom. +48 784 007 200
e-mail: rnd@imssensory.com

Formularz kontaktowy
Pola oznaczone (*) są wymagane

Administratorem przekazanych danych jest spółka IMS S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 638 346,62 zł (wpłaconym w całości). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich zmiany lub usunięcia. Kontakt z administratorem: mojedane@ims.fm.
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz polityka prywatności Administratora dostępne są na stronie internetowej https://imssensory.com/polityka-prywatnosci/

Administrator oświadcza, że wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub przedstawienia oferty handlowej. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z zakresu udzielonych zgód.

Facebook