Logo IMS
Dotacje unijne
„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt nr POIG.04.03.00-00-011/09-00 pod nazwą:

„Wdrożenie najnowocześniejszego Systemu Videomarketingu Digital Signage Premium w wiodących galeriach”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu buy essay online Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

 

zobacz więcej
„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt nr POIG.08.02.00-14-114/13-00 pod nazwą:

„Wdrożenie w IMS SA systemu B2B automatyzującego procesy z zakresu marketingu sensorycznego”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

 

zobacz więcej
„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt nr POIG.06.01.00-14-068/11-00 pod nazwą:

„Rozwój eksportu, szansa rozwoju i wzrostu konkurencyjności  firmy Internet Media Services S.A.”

Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

 

zobacz więcej
„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt nr POIG.06.01.00-14-074/12-00 pod nazwą:

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Internet Media Services S.A.”

Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

 

zobacz więcej

Facebook