Logo IMS
Unijní dotace
"DOTACE NA INOVACE - INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI"

Projekt č. POIG.04.03.00-00-011/09-00 pod názvem:

“Implementace nejmodernějšího systému Videomarketingu Digital Signage v předních galeriích”

spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Inovativní ekonomika na léta 2007-2013 Aktivita 4.3. Transfer technologií.

 

mehr
"DOTACE NA INOVACE - INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI"

Projekt č. POIG.08.02.00-14-114/13-00 pod názvem:

“Implementace systému B2B do IMS SA, který automatizuje procesy v oblasti senzorického marketingu“

spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu inovativní ekonomika na léta 2007-2013 Aktivita 8.2 Podpora zavádění elektronického podnikání typu B2B 8 prioritní osy informační společnost – Posílení inovativní ekonomiky.

mehr
"DOTACE NA INOVACE - INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI"

Projekt č. POIG.06.01.00-14-068/11-00, pod názvem:

“Rozvoj exportu, šance pro rozvoj a konkurenceschopnost společnosti Internet Media Services S.A.”

Fáze I – Příprava plánu rozvoje exportu

spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu inovativní ekonomika na léta 2007-2013, Opatření 6.1 Pas pro export, Prioritní os 6 Polská ekonomika na mezinárodním trhu.

mehr
"DOTACE NA INOVACE - INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI"

Projekt č. POIG.06.01.00-14-074/12-00, pod názvem:

“Implementace plánu rozvoje exportu společnosti Internet Media Services S.A.”

Etapa II – realizace plánu rozvoje exportu

spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Inovativní ekonomika na léta 2007-2013 Aktivita 6.1 Pas pro export prioritní osy 6 Polská ekonomika na mezinárodním trhu.

mehr

Facebook