Nestandardní nosiče.

Pronájem reklamních prostor je k dispozici v prestižních nákupních centrech na území Polska a poskytuje další příležitost k účinné podpoře produktů a služeb.

K nestandardním výstavním plochám můžeme zahrnout všechna média, která nezahrnují služby INSTORE RADIO a MALL TV jako například: samolepky, bannery, vlajky, sítě na fasádě, stojany, světelné rámy typu backlight a citylight a další nosiče.

FAKTA
70
nákupních rozhodnutí je přijímaná v prodejních místech
na základě výzkumu POS TV
Robert Liljnewall, „The Power of Point of Purchase Adverising: Marketing at Retail ”, 2004r.

Prostřednictvím dalších médií v galerii klienta nejen získá možnost účinné propagace v místě prodeje, ale také důležitou podporu kampaně INSTORE RADIO a MALL TV.

Prosím kontaktujte nás

Oddělení prodeje reklamy
FAKTA
70
nákupních rozhodnutí je přijímaná v prodejních místech
na základě výzkumu POS TV
Robert Liljnewall, „The Power of Point of Purchase Adverising: Marketing at Retail ”, 2004r.

Facebook