Instore radio – reklama v galeriích a komerčních sítích na audio nosičích.

Jako součást služeb nabízíme výrobu a zvukové vysílání reklamních kampaní v místě prodeje pomocí Instore rádia.

Vhodně zvolená forma reklamy Instore je mimořádné důležitým reklamním médiem. Pomocí speciálně připravených reklamních šotů lze vyvíjet vliv na chování spotřebitele přímo v místě prodeje, které ovlivňuje jeho preference.

IMS S. A. je zodpovědná za emise zvuku reklamních kampaní v obchodních sítích a nákupních centrech po celé zemi. Společnost podporuje celkem více než 260 nákupních center v Polsku. Záběr Instore rádio v námi podporovaných sítích a nákupních centrech je 230 milionů reklamních kontaktů měsíčně.

FAKTA
83
podle průzkumu umístění monitorů s vizuální, mobilní reklamou v místě prodeje má za následek průměrný nárůst prodeje
POPAI (Point of Purchase Advertising International)

Prosím kontaktujte nás

FAKTA
83
podle průzkumu umístění monitorů s vizuální, mobilní reklamou v místě prodeje má za následek průměrný nárůst prodeje
POPAI (Point of Purchase Advertising International)

Facebook