Pod Spirits Marketing se všeobecně rozumí služby související s reklamními a marketingovými aktivitami v odvětví alkoholu.

Je založený na propagaci zákazníka nebo jednotlivých značek, na eventech a akcích spolu s barmanskými a připravenými návrhy servírování jednotlivých druhů alkoholu. Spirits Marketing má za cíl dosáhnout cílové skupiny prostřednictvím přítomnosti značek a zástupců na kulturních a sportovních akcích, stejně jako akcích souvisejících gastronomií a akcemi z kategorie lifestyle. Spirits Marketing jsou aktivity, které umožňují etablování alkoholu v médiích a na veřejných akcích, vytvářením pozitivního image značky. Souvisí také s plnou PR podporou v sociálních a digitálních médiích a v tisku.

FAKTA
87
dotázaných uvedlo, že po události IMS koupili produkt dané značky
Event Marketing Institute, Mosaic Event Track 2015

Jsou to také aktivity spojené s činnostmi, které existují v rámci alkoholového průmyslu – například barmanské soutěže, školení, semináře a také novinka na polském trhu v kulinářské oblasti s názvem food pairing.

Služby

 • Vývoj a implementace strategií uvádění nových značek na trh
 • Vytváření a realizace prodejních kampaní a propagace v kanálech On-Trade a Off-Trade
 • Organizace akcí z hlediska zásobování vybranými značkami lihovin
 • Poskytování profesionálních barmanských služeb
 • Poskytování reklamní podpory (sociální média, PR aktivity)
 • Poskytování reklamních materiálů, uspořádání prostor
 • Semináře, školení a prezentace (spolu s degustací)
 • Vytvoření pozitivního obrazu značky
 • Zabezpečení foto a video dokumentace z události

Příklady implementace

 • World Class Poland
 • Whisky Festival
 • Art of Pairing
 • Noble Night
 • Spolupráce s celopolským projektem Business Link
 • Propagace značek na kulturních, zábavných, společenských, politických a ekonomických akcích: otevření PRIME Corporate Center, propagace Cirok v Enklávě, přítomnost na filmových (např. “Pitbull”) nebo divadelních premiérách (“Frankenstein”), přítomnost na zasedání Organizace spojených národů a mnohých jiných

Prosím kontaktujte nás

FAKTA
87
dotázaných uvedlo, že po události IMS koupili produkt dané značky
Event Marketing Institute, Mosaic Event Track 2015

Facebook