Pop-up stores jsou prostory, které jsou rozestavěny na daném místě na krátkou dobu – obvykle 1 den až 3 měsíce (nejčastěji podle rozpočtu a potřeb značky).

Umísťují se v oblastech s přirozeně vysokým provozem, například v nákupních centrech, rušných ulicích a v létě na plážích. Vysokému zájmu se těší pop-up stores, které jsou pořádané u příležitosti akcí jako jsou festivaly, veletrhy nebo dny oslav města.

FAKTA
87
dotázaných uvedlo, že po události IMS koupili produkt dané značky
Event Marketing Institute, Mosaic Event Track 2015

Prosím kontaktujte nás

FAKTA
87
dotázaných uvedlo, že po události IMS koupili produkt dané značky
Event Marketing Institute, Mosaic Event Track 2015

Facebook