Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2012 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Wzór pełnomocnictwa – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok – pobierz

Treść uchwał podjętych na ZWZ – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY