Zwyczajne Walne Zgromadzenie 10.06.2013 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Wzór pełnomocnictwa – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok – pobierz

Regulamin Programu Motywacyjnego II tekst jednolity – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej tekst jednolity – pobierz

Treść uchwał podjętych na ZWZ – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY