Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.06.2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Załącznik do uchwały nr 14 – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015 – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY