Zwyczajne Walne Zgromadzenie 04.06.2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Wzór pełnomocnictwa – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ  – pobierz

PODOBNE ARTYKUŁY