Akcjonariat

 Skład Akcjonariatu  STAN NA 28.02.2020 
   
 Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące  ilość akcji  % w kapitale zakładowym 
 Andrzej Chajec 00,00%
 Artur G. Czeszejko-Sochacki all 3 354 97310,36%
 Jarosław Dominiak 114 1010,35%
 Jarosław Parczewski 25 0000,08%
 Wiesław Rozłucki 320 0000,99%
 SUMA 3 814 074   11,78%
 Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające  ilość akcji  % w kapitale zakładowym 
 Dariusz Lichacz 6 188 82019,12%
 Michał Kornacki 6 059 78418,72%
 Piotr Bielawski 870 0002,69%
 Wojciech Grendziński 305 5430,94%
 Wojciech Piwocki 100 0000,31%
 SUMA  13 524 147   41,78%
 Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego   ilość akcji  % w kapitale zakładowym
 Paweł Przetacznik
 
2 154 1106,65%
 Fundusze zarządzane przez Opera TFI S.A. 3 761 65211,62%
 Fundusze zarządzane przez Trigon TFI S.A. 00,00%
 SUMA 5 915 76218,27%
 Pozostali akcjonariusze ilość akcji  % w kapitale zakładowym 
 SUMA  7 845 103   24,23%
   
 Akcje własne IMS S.A.  1 274 245   3,94%
   
 SUMA AKCJONARIATU  32 373 331   100%
    32 373 331   

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 32.373.331 akcji (31.872.831 – seria A; 500.500 – seria C).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.

DLACZEGO IMS?

15+ lat

doświadczenia

20 000+ lokalizacji

z usługą IMS

4 300+ ekranów

Digital Signage

298+ topowych

Galerii Handlowych

24+ rynki

zagraniczne

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji