Oferta Gemini Park Tychy i Tarnów została wzbogacona o Giftomaty

[:pl]

GIFTOMAT to niezwykle wygodne i nowoczesne urządzenie służące do bezobsługowego zakupu kart podarunkowych Galerii. W GEMINI PARK TYCHY i GEMINI PARK TARNÓW nasza spółka zainstalowała i wdrożyła dwa tego typu urządzenia, po jednym w każdym z obiektów.

GIFTOMATY, które pojawiły się w PARKACH GEMINI, wyposażone są w: monitor dotykowy 22”, komputer, skaner, dyspenser kart oraz terminal płatniczy. Obudowa wykonana jest z białego konglomeratu na stalowej konstrukcji.

GIFTOMATY od IMS S.A. to idealne rozwiązanie dla Galerii oraz Parków Handlowych, które chcą zwiększyć przywiązanie Klientów do swojej marki oraz ułatwić im zakupy. Urządzenia te są samoobsługowe i służą do wydawania kart przedpłaconych Programu Kart Podarunkowych, na których znajduje się logo Galerii i które umożliwiają płatność w sklepach na terenie Obiektu Handlowego.

Do największych zalet GIFTOMATÓW należą:

 • Prosta, szybka i wygodna procedura zakupu karty.
 • Możliwość załadowania karty podarunkowej dowolną kwotą w zakresie od 30 zł do 1000 zł.
 • Duży (500 szt.) zapas kart w urządzeniu – obsługa niekłopotliwa dla służby technicznej Galerii.
 • Wydanie karty i obciążenie transakcją jej zakupu potwierdzone stosownymi wydrukami.
 • Możliwość zapłacenia za kartę zarówno kartą stykową (chipową), zbliżeniową, debetową, jak i kredytową.
 • Wartość transakcji = wartość środków na karcie (brak prowizji obciążającej Użytkownika).
Giftomat, IMS S.A., Gemini Park Tarnów, Gemini Park Tychy

[:en]

GIFTOMAT is an very easy to use and modern device used for purchase of Gallery gift cards. At GEMINI PARK TYCHY and GEMINI PARK TARNÓW, our company installed and implemented two devices of this type, one in each of the facilities.

GIFTOMATS that appeared in GEMINI PARKS are equipped with: 22 ”touch monitor, computer, scanner, card dispenser and payment terminal. The housing is made of white conglomerate on a steel structure.

GIFTOMATS from IMS S.A. is the perfect solution for Galleries and Shopping Parks that want to increase customers’ attachment to their brand and make shopping easier for clients. These devices are self-service and are used for issuing prepaid cards of the Gift Card Program. Those Gift Cards has the Gallery logo and allow payment in shops on the premises of a Trade Facility.

The biggest advantages of GIFTOMATS include:

 • Simple, quick and convenient card purchase procedure.
 • Large (500 pcs) card stock in the device – easy service for the technical service of the Gallery.
 • Card issue and transaction purchase burden confirmed by appropriate printouts.
 • You can pay for the card with both contact (chip), contactless, debit and credit cards.
 • Transaction value = value of funds on the card (no commission charged).
Giftomat, IMS S.A., Gemini Park Tarnów, Gemini Park Tychy

[:de]

GIFTOMAT is an very easy to use and modern device used for purchase of Gallery gift cards. At GEMINI PARK TYCHY and GEMINI PARK TARNÓW, our company installed and implemented two devices of this type, one in each of the facilities.

GIFTOMATS that appeared in GEMINI PARKS are equipped with: 22 ”touch monitor, computer, scanner, card dispenser and payment terminal. The housing is made of white conglomerate on a steel structure.

GIFTOMATS from IMS S.A. is the perfect solution for Galleries and Shopping Parks that want to increase customers’ attachment to their brand and make shopping easier for clients. These devices are self-service and are used for issuing prepaid cards of the Gift Card Program. Those Gift Cards has the Gallery logo and allow payment in shops on the premises of a Trade Facility.

The biggest advantages of GIFTOMATS include:

 • Simple, quick and convenient card purchase procedure.
 • Large (500 pcs) card stock in the device – easy service for the technical service of the Gallery.
 • Card issue and transaction purchase burden confirmed by appropriate printouts.
 • You can pay for the card with both contact (chip), contactless, debit and credit cards.
 • Transaction value = value of funds on the card (no commission charged).
Giftomat, IMS S.A., Gemini Park Tarnów, Gemini Park Tychy

[:cs]

GIFTOMAT is an very easy to use and modern device used for purchase of Gallery gift cards. At GEMINI PARK TYCHY and GEMINI PARK TARNÓW, our company installed and implemented two devices of this type, one in each of the facilities.

GIFTOMATS that appeared in GEMINI PARKS are equipped with: 22 ”touch monitor, computer, scanner, card dispenser and payment terminal. The housing is made of white conglomerate on a steel structure.

GIFTOMATS from IMS S.A. is the perfect solution for Galleries and Shopping Parks that want to increase customers’ attachment to their brand and make shopping easier for clients. These devices are self-service and are used for issuing prepaid cards of the Gift Card Program. Those Gift Cards has the Gallery logo and allow payment in shops on the premises of a Trade Facility.

The biggest advantages of GIFTOMATS include:

 • Simple, quick and convenient card purchase procedure.
 • Large (500 pcs) card stock in the device – easy service for the technical service of the Gallery.
 • Card issue and transaction purchase burden confirmed by appropriate printouts.
 • You can pay for the card with both contact (chip), contactless, debit and credit cards.
 • Transaction value = value of funds on the card (no commission charged).
Giftomat, IMS S.A., Gemini Park Tarnów, Gemini Park Tychy

[:]

PODOBNE ARTYKUŁY