ESPI RS 2019 Skonsolidowany raport roczny grupy IMS za 2019 rok

List Prezesa Zarządu – POBIERZ

Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane grupy IMS 2019 r. – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności  Grupy IMS za 2019 r. – POBIERZ

Sprawozdanie z badania Grupy IMS za 2019 r. – POBIERZ

Oświadczenie Zarządu – POBIERZ

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej – POBIERZ

Oświadczenie Rady Nadzorczej – POBIERZ

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 rok – POBIERZ

PODOBNE ARTYKUŁY