ESPI R 2019 Raport roczny IMS S.A. za 2019 rok

List Prezesa Zarządu – POBIERZ

Sprawozdanie Finansowe jednostkowe IMS za 2019 r. – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności IMS S.A. za 2019 r. – POBIERZ

Sprawozdanie z badania IMS S.A. za 2019 r. – POBIERZ

Oświadczenie Zarządu – POBIERZ

Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej – POBIERZ

Oświadczenie Rady Nadzorczej – POBIERZ

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019 rok – POBIERZ

PODOBNE ARTYKUŁY