ESPI 9/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 9/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki- pobierz

Zawiadomienie art. 19 MAR W. Grendziński – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 7 lutego 2019 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Wojciecha Grendzińskiego  – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY