ESPI 9/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 r.

ESPI 9/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji okres 26.02.2018 – 02.03.2018 – pobierz

 

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 26.02.2018 r. – 02.03.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 4.340 (cztery tysiące trzysta czterdzieści) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,77 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 16.415,55 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:
• w dniu 26.02.2018 r. zrealizowano nabycie 960 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0029% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0029% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł;
• w dniu 27.02.2018 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
• w dniu 28.02.2018 r. zrealizowano nabycie 1.150 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
• w dniu 01.03.2018 r. zrealizowano nabycie 990 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0030% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,74 zł;
• w dniu 02.03.2018 r. zrealizowano nabycie 840 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,71 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 26.02.2018 r. do 02.03.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 86,80 zł. Nabyty pakiet 4.340 akcji stanowi 0,0130% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.340 głosów stanowiących 0,0130 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 547.872 sztuki akcji własnych, stanowiące 1,64% kapitału zakładowego i dające 547.872 głosy stanowiące 1,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY