ESPI 9/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 16 marca 2017 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu IMS S.A. Pana Michała Kornackiego – dotyczącego zbycia 100.000 akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 9/2017 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY