ESPI 8/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 8/2019 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zawiadomienie W. Grendziński – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 1 lutego 2019 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Wojciecha Grendzińskiego  – dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY