ESPI 8/2018 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

ESPI 8/2018 Informacja o transakcji na akcjach Spółki – pobierz

Zawiadomienie art. 19 MAR D. Lichacz – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 27 lutego 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Dariusza Lichacza – dotyczącego zbycia 123.500 akcji IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY