ESPI 8/2017 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok, istotnie wyższe od prognozy opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 67/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. Wyższe od prognozy szacunkowe wyniki za 2016 rok to głównie efekt znacząco wyższych od spodziewanych przychodów reklamowych w miesiącu grudniu. W grudniu 2016 r. Emitent wypracował najwyższe w swojej historii przychody reklamowe. Wyniosły one 2,75 mln zł. Wynik szczególnie zasługujący na uwagę, zwłaszcza w kontekście bardzo przeciętnych w przychodach reklamowych pierwszych jedenastu miesięcy 2016 roku, co było przyczyną wcześniejszej korekty prognozy opublikowanej wspomnianym wyżej raportem ESPI nr 67/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. Dla porównania, sprzedaż usług reklamowych audio i Digital Signage łącznie w dotychczas rekordowym grudniu 2015 wyniosła 2,41 mln zł, natomiast średnia z miesiąca grudnia w latach 2013 – 2015 wynosi 1,98 mln zł.

Przychody reklamowe audio i Digital Signage są najbardziej zmienne i podatne na wahania koniunktury. Podlegają one także sezonowości, gdzie najwyższa sprzedaż występuje w IV kwartale, w szczególności w miesiącu grudniu, co jest związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz końcem roku obrotowego w większości firm i wykorzystywaniem budżetów reklamowych w wielu z nich.

Publikacja niniejszego raportu spowodowana jest osiągnięciem istotnie wyższego niż prognozowany (o co najmniej 10%) przynajmniej jednego z parametrów wynikowych (w tym wypadku trzech: EBIT, EBITDA i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej).

ESPI 8/2017 Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok

Szacunkowe wyniki 2016

PODOBNE ARTYKUŁY