ESPI 8/2015 Zakończenie II transzy skupu akcji własnych

ESPI 8/2015 Zakończenie II transzy skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 3 lutego br. otrzymał informację od Copernicus Securities S.A. o zakończeniu II transzy uchwalonego przez Zarząd dnia 31 lipca 2014 r. (Spółka informowała o tym komunikatem EBI nr 27/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.) oraz zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 r. (komunikat ESPI nr 33/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.) Programu Skupu akcji własnych. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r. W ramach II transzy , w okresie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 3 lutego 2015 r., Spółka nabyła za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. (firma inwestycyjna nabywała akcje na rachunek własny) 185 787 akcji własnych po średniej cenie 2,26 zł. Koszty skupu w tej transzy wyniosły 0,8 tys. zł. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 3.715,74 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,55% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 185 787 głosów na WZA (0,55% wszystkich głosów). Wraz z akcjami nabytymi w czerwcu 2014 r. (Spółka informowała o tym komunikatem EBI nr 33/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.), oraz w okresie od 18 sierpnia do 21 października 2014 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 25/2014 z dnia 21 października 2014 r.) Emitent posiada łącznie 579 229 akcji własnych o łącznej wartości nominalnej 11 584,58 zł, które stanowią 1,71% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 579 229 głosów na WZA (1,71% wszystkich głosów). Wszystkie skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

Na potrzeby skupu, zgodnie z uchwałą nr 9 NWZA z 17 lutego 2014 r., Spółka do końca 2016 r. może wykorzystać jeszcze środki w wysokości 1 736 tys. zł.

PODOBNE ARTYKUŁY