ESPI 74/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.12.2018 r. do 20.12.2018 r.

ESPI 74/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 14.12.2018 r. do 20.12.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 14.12.2018 do 20.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 14.12.2018 r. – 20.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 9.770 (dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,41 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 33.411,68 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 14.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.993 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0059% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0059% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł;
  • w dniu 17.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.851 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0085% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0085% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,37 zł;
  • w dniu 18.12.2018 r. zrealizowano nabycie 592 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,33 zł;
  • w dniu 19.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.223 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0066% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0066% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,43 zł;
  • w dniu 20.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.111 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0063% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0063% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,46 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 14.12.2018 r. do 20.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  195,40 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0292% kapitału zakładowego Spółki i daje 9.770 głosów stanowiących 0,0292 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.652.478 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,93% kapitału zakładowego i dających 1.652.478 głosów stanowiących 4,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY