ESPI 74/2015 Zakończenie I transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 74/2015 Zakończenie I transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach I transzy Programu Skupu. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 2 000 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 40 000 zł, stanowiących 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 2 000 000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów). Spółka posiada ponadto akcje nabyte w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r. (poprzedni skup realizowany na podstawie Uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 17.02.2014 r.), w ilości 166 064, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł, które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166 064 głosów na WZ (0,49% wszystkich głosów). Na dzień 28 grudnia 2015 roku Emitent posiada łącznie 2 166 064 akcje własne, o łącznej wartości nominalnej 43.321,28 zł, które stanowią 6,43% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2 166 064 głosów na WZ (6,43% wszystkich głosów). Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

PODOBNE ARTYKUŁY