ESPI 73/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.12.2018 r. do 13.12.2018 r.

ESPI 73/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 07.12.2018 r. do 13.12.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 07.12.2018 – 13.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 07.12.2018 r. – 13.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 10.860 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,37 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 36.741,75 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 07.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.932 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0058% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0058% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,37 zł;
  • w dniu 10.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.577 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0077% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0077% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,35 zł;
  • w dniu 11.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.175 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0035% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0035% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,34 zł;
  • w dniu 12.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.790 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0083% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0083% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,39 zł;
  • w dniu 13.12.2018 r. zrealizowano nabycie 2.386 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0071% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0071% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,39 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 07.12.2018 r. do 13.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  217,20 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0324% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.860 głosów stanowiących 0,0324 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.642.708 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego i dających 1.642.708 głosów stanowiących 4,90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY