ESPI 72/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 grudnia 2016 roku dwóch zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR:

  • od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko –Sochackiego – dotyczące zbycia 75.000 akcji IMS S.A.,
  • od Cacheman Limited – podmiotu blisko związanego z Członkiem Rady Nadzorczej IMS S.A. Panem Arturem Czeszejko –Sochackim – dotyczące nabycia 75.000 akcji IMS S.A.

Zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 72/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY