ESPI 72/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 72/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 grudnia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 39 720 szt. akcji Spółki:

 • w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW w okresie od dnia 20.11.2015 r. do dnia 08.12.2015 r., które następowały w dniach:
  • 20.11.2015 r. sprzedaż 1 700 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
  • 03.12.2015 r. sprzedaż 1 640 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
  • 03.12.2015 r. sprzedaż 2 110 akcji Spółki po cenie 1,81 zł,
  • 03.12.2015 r. sprzedaż 250 akcji Spółki po cenie 1,82 zł,
  • 08.12.2015 r. sprzedaż 4 150 akcji Spółki po cenie 1,84 zł,
  • 08.12.2015 r. sprzedaż 150 akcji Spółki po cenie 1,88 zł,
  • 08.12.2015 r. sprzedaż 406 akcji Spółki po cenie 1,91 zł.
 • w trybie transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym w dniu 21.12.2015 r. – sprzedaż 29 314 akcji Spółki po cenie 2,15 zł na podstawie umowy cywilnoprawnej.

PODOBNE ARTYKUŁY