ESPI 70/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 30.11.2018 r. do 06.12.2018-r

ESPI 70/2018 INFORMACJA WS. SKUPIONYCH AKCJI WŁASNYCH W OKRESIE OD 30.11.2018 R. DO 06.12.2018 R. – pobierz

ZESTAWIENIE TRANSAKCJI OKRES 30.11.2018 – 06.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 30.11.2018 r. – 06.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 4.780 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,46 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 16.579,05 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 30.11.2018 r. zrealizowano nabycie 1.337 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0040% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0040% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,47 zł;
  • w dniu 03.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.293 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,51 zł;
  • w dniu 04.12.2018 r. zrealizowano nabycie 1.315 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,42 zł;
  • w dniu 05.12.2018 r. zrealizowano nabycie 805 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0024% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,41 zł;
  • w dniu 06.12.2018 r. zrealizowano nabycie 30 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0001% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,36 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 30.11.2018 r. do 06.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 95,60 zł. Nabyty pakiet 4.780 akcji stanowi 0,0143% kapitału zakładowego Spółki i daje 4.780 głosów stanowiących 0,0143 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.631.848 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,87% kapitału zakładowego i dających 1.631.848 głosów stanowiących 4,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY