ESPI 70/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

ESPI 70/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji – pobierz

W nawią zaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015, 47/2015, 54/2015 oraz 62/2015 związanych z projektem Funbox, Zarzą d IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) oświadcza, że w dniu 18 grudnia 2015 roku Spółka poinformowała p. Jacka Kwaśniaka oraz LabPi Sp. z o.o. o przedłużeniu najpóźniej do dnia 29 lutego 2016 roku terminu końcowych ustaleń i podpisania umowy inwestycyjnej. Kolejne wydłużenie terminu wynika z toczących się negocjacji pomię dzy stronami.

PODOBNE ARTYKUŁY