ESPI 7/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 20.02.2018 r. do 23.02.2018 r.

ESPI 7/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 20.02.2018 r. do 23.02.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji okres 20.02.2018 – 23.02.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 20.02.2018 r. – 23.02.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 3.606 (trzy tysiące sześćset sześć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,67 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 13.252,80 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 20.02.2018 r. zrealizowano nabycie 1.125 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,54 zł;
  • w dniu 21.02.2018 r. zrealizowano nabycie 850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0025% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0025% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,59 zł;
  • w dniu 22.02.2018 r. zrealizowano nabycie 350 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0010% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0010% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,72 zł;
  • w dniu 23.02.2018 r. zrealizowano nabycie 1.281 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0038% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0038% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,81 zł;

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 20.02.2018 r. do 23.02.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 72,12 zł. Nabyty pakiet 3.606 akcji stanowi 0,0108% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.606 głosów stanowiących 0,0108 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 543.532 sztuk akcji własnych, stanowiących 1,62% kapitału zakładowego i dających 543.532 głosów stanowiących 1,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa:  Art. 2 ust. 2 i 3  ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY