ESPI 7/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 7/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 stycznia 2015 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia i nabycia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 28.08.2014 r. do 23.01.2015 r., w tym: – zbycia 68.410 szt. akcji Spółki – nabycia 1.901 szt. akcji Spółki.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

 • 28.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,99 zł,
 • 28.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.119 akcji Spółki po cenie 1,99 zł,
 • 29.08.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 800 akcji Spółki po cenie 1,91 zł,
 • 29.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 5 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
 • 29.08.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4.719 akcji Spółki po cenie 1,99 zł,
 • 29.08.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,80 zł,
 • 01.09.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 5 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
 • 17.09.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,96 zł,
 • 19.09.2014 r. sprzedaż na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 562 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
 • 22.12.2014 r. nabycie na rynku równoległym w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 101 akcji Spółki po cenie 2,04 zł,
 • 23.01.2015 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 60.000 akcji Spółki po cenie 2,50 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY