ESPI 66/2016 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2016, 64/2016 oraz 65/2016 Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 października 2016 r. (włącznie) upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach I Transzy Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd w dniu 26 września 2016 r. i realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ Spółki z dnia 9 czerwca 2016 roku.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z brakiem wpływu Ofert Zbycia Akcji, I Transza Programu Skupu rozpoczęta w dniu 28 września 2016 r. zostaje zamknięta bez realizacji.

ESPI 66/2016 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w I Transzy Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY