ESPI 66/2015 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 66/2015 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego 65/2015 z dnia 7 grudnia br. oraz w związku z Uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 1 grudnia br., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach I transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarządu Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w I Transzy Programu Skupu w wysokości 2,15 zł (słownie: dwa złote i piętnaście groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk.

PODOBNE ARTYKUŁY