ESPI 65/2016 Dokumenty związane z I transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

W uzupełnieniu raportów nr 63/2016 z dnia 26 września br. oraz nr 64/2016 z dnia 27 września br. Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji I transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.
Formularz oferty zbycia akcji dostępny jest w formacie „doc” na stronie internetowej Spółki.

ESPI 65/2016 Dokumenty związane z I transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Formularz oferty zbycia akcji

Umowa zbycia akcji

PODOBNE ARTYKUŁY