ESPI 64/2018 VI transza skupu akcji własnych

ESPI 64/2018 VI TRANSZA SKUPU AKCJI WŁASNYCH – pobierz

UCHWAŁA ZARZĄDU VI TRANSZA SKUPU AKCJI – pobierz

Zarząd Spółki IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że podjął w dniu dzisiejszym  Uchwałę nr 1 w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia VI Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W ramach VI Transzy akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne (domu maklerskiego). Emitent w VI Transzy zamierza nabyć nie więcej niż 320.000 akcji i przeznacza na nabycie kwotę 800.000,00 PLN. VI Transza będzie trwała w okresie od 30 listopada 2018 r. do 14 marca 2019 r. (łącznie z tym dniem), chyba że wcześniej środki przeznaczone na nabycie akcji w Transzy VI zostaną w całości wyczerpane.

VI Transza Programu Skupu Akcji Własnych Spółki prowadzona będzie w oparciu o Uchwałę nr 19 z 25 maja 2017 r. w powiązaniu z Uchwałą nr 26 z 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. oraz Uchwałę nr 1 z 29 czerwca 2018 r. Zarządu IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY