ESPI 64/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2015 z dnia 26 września br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca br., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach I transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarządu Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w I Transzy Programu Skupu w wysokości 2,60 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Spółki dotyczącą zamknięcia poprzedniego Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 w dniu 7 grudnia 2015 roku na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku, z którego niewykorzystane zostały środki pieniężne w wysokości 3.024,00 zł.

ESPI 64/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w I transzy Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY