ESPI 64/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 01.12.2015 roku

ESPI 64/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 01.12.2015 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 339 015, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 339 015, co uprawniało do 46,51% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,83% ogólnej liczby głosów;

2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 470 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 470 000, co uprawniało do 40,13% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,25% ogólnej liczby głosów;

3) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 8,95% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY