ESPI 63/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 01.12.2015 roku

ESPI 63/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 01.12.2015 roku – pobierz

Treść Uchwał podjętych przez NWZ w dn. 01.12.2015 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 01.12.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

PODOBNE ARTYKUŁY