ESPI 62/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

ESPI 62/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji – pobierz

W nawiązaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015, 47/2015 oraz 54/2015, Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku, strony porozumienia dotyczącego projektu Funbox tj. IMS S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.(„LabPi”) oraz Pan Jacek Kwaśniak (większościowy udziałowiec i Prezes LabPi), przedłużyły do dnia 21 grudnia 2015 roku termin końcowych ustaleń i podpisania umowy inwestycyjnej. Wydłużenie terminu wynika z trwających rozmów i negocjacji pomiędzy stronami oraz spowodowane jest trwającymi konsultacjami dotyczącymi zapisów umowy prowadzonymi z kancelariami prawnymi stron.

PODOBNE ARTYKUŁY