ESPI 61/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

ESPI 61/2018 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku. Raport opublikowany zostanie 22 listopada 2018 r., a nie jak Spółka pierwotnie zakładała w dniu  29 listopada 2018 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2018 z 9 stycznia 2018 r.).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY