ESPI 60/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 60/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 listopada 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 26 011 szt. akcji Spółki w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

 • 16.11.2015 r. sprzedaż 3 911 akcji Spółki po cenie 1,94 zł,
 • 16.11.2015 r. sprzedaż 100 akcji Spółki po cenie 1,95 zł,
 • 17.11.2015 r. sprzedaż 900 akcji Spółki po cenie 2,01 zł,
 • 17.11.2015 r. sprzedaż 2 800 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 1 400 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 950 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 50 akcji Spółki po cenie 2,07 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 2 000 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 2 600 akcji Spółki po cenie 2,10 zł,
 • 19.11.2015 r. sprzedaż 1 000 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 19.11.2015 r. sprzedaż 7 710 akcji Spółki po cenie 2,11 zł,
 • 19.11.2015 r. sprzedaż 790 akcji Spółki po cenie 2,12 zł,
 • 20.11.2015 r. sprzedaż 1 800 akcji Spółki po cenie 2,14 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY