ESPI 6/2017 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w III Transzy Programu Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2017 oraz 3/2017 Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 lutego 2017 r. (włącznie) upłynął termin przyjmowania Ofert Zbycia Akcji w ramach III Transzy Programu Skupu akcji własnych przyjętego przez Zarząd w dniu 26 września 2016 r. i realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ Spółki z dnia 9 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z brakiem wpływu Ofert Zbycia Akcji, III Transza Programu Skupu rozpoczęta w dniu 25 stycznia 2017 r. zostaje zamknięta bez realizacji.

ESPI 6/2017 Zakończenie przyjmowania ofert zbycia akcji w III Transzy Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY