ESPI 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. w dniu 17.02.2014 r.

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17.02.2014 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 358 780, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 358 780, co uprawniało do 34,76% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,16% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 426 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 426 000, co uprawniało do 29,66% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,35% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 1 999 895, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 999 895, co uprawniało do 10,93% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,03% ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 200 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 200 000, co uprawniało do 6,56% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,62% ogólnej liczby głosów;
5) Wiktor Marconi – liczba posiadanych akcji: 1 064 192, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 064 192, co uprawniało do 5,82% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,21% ogólnej liczby głosów;
6) Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. – liczba posiadanych akcji: 1 034 565, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 034 565, co uprawniało do 5,66% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,12% ogólnej liczby głosów;

PODOBNE ARTYKUŁY