ESPI 58/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 29 lipca br. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zakup 6 udziałów (2,9% kapitału zakładowego) w Mood Factory Sp. z o.o. od p. Patryka Wierniuka, za łączną cenę 19.800 PLN (3.300 PLN za 1 udział). Po nabyciu udziałów od p. Wierniuka, Emitent posiadał będzie łącznie 86 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o., stanowiących 41,7% kapitału zakładowego i uprawniających do 41,7% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki złożyła członkom Zarządu Spółki posiadającym udziały w Mood Factory Sp. z o.o. – Michałowi Kornackiemu posiadającemu 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego), Piotrowi Bielawskiemu posiadającemu 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego) oraz Dariuszowi Lichaczowi posiadającemu 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego) propozycję odkupu przez Spółkę tych udziałów po cenie 2.800 PLN za 1 udział. Każdy z w/w członków Zarządu Emitenta odniesie się w najbliższych dniach do przedmiotowej propozycji.

ESPI 58/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

PODOBNE ARTYKUŁY