ESPI 58/2015 Modyfikacja polityki dywidendy

ESPI 58/2015 Modyfikacja polityki dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobry standing finansowy Grupy IMS, dopuszcza możliwość rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy przekraczającej 50% wypracowanego zysku za rok 2015, jak i w latach kolejnych. Dotychczasowa polityka dywidendy stanowiła o corocznym przeznaczaniu między 30% a 50% wypracowanego zysku do podziału między Akcjonariuszy. O ostatecznej wielkości dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

PODOBNE ARTYKUŁY